Portalul ofera informatii complete despre furnizorii de servicii din diferite domenii: asisitenta medicala la domiciliu | servicii de paza si protectie | servicii de mutari si relocari | servicii de curatenie si dezinsectie, dezinfectie, deratizare (DDD) | servicii de vidanjare | servicii de colectare deseuri | servicii funerare | reparatii termice, electrice, sanitare.

Oferim detalii despre furnizorii de servicii ce activeaza in domeniile enuntate, astfel incat vizitatorii portalului nostru sa poata avea acces la informatii complete, inclusiv la datele de contact ale societatilor din localitatile apropiate lor

Servicii protectia mediului

Servicii protectia mediului Ofer consultanta in protectia mediului conform reglementarilor legale: - Mentinerea evidentei lunare privind gestiunea deseurilor generate; - Asistenta in identificarea si codificarea deseurilor conform HG 856/ 2002; - Intocmirea si transmiterea raportarilor lunare/ anuale catre autoritatile competente de protectia mediului; - Intocmirea si transmiterea raportarilor specifice in functie de activitatea desfasurata (ambalaje, DEEE, VSU, uleiuri si filtre de ulei, anvelope, baterii, etc.); - Introducerea raportarilor in aplicatia electronica Sistemul Integrat de Mediu (SIM); - Consultanta in intocmirea formularelor pentru transportul deseurilor; - Intocmirea si transmiterea declaratiilor la Fondul de mediu; - Intocmirea documentatiei in vederea obtinerii autorizatiilor de mediu; - Identificarea operatorilor economici autorizati pentru colectarea, tratarea, valorificarea deseurilor.
0726 479 409

© 2019 Copyright by servicii-romania.com