Portalul ofera informatii complete despre furnizorii de servicii din diferite domenii: asisitenta medicala la domiciliu | servicii de paza si protectie | servicii de mutari si relocari | servicii de curatenie si dezinsectie, dezinfectie, deratizare (DDD) | servicii de vidanjare | servicii de colectare deseuri | servicii funerare | reparatii termice, electrice, sanitare.

Oferim detalii despre furnizorii de servicii ce activeaza in domeniile enuntate, astfel incat vizitatorii portalului nostru sa poata avea acces la informatii complete, inclusiv la datele de contact ale societatilor din localitatile apropiate lor

Produse antiseptice şi dezinfectante chimice

Produse antiseptice şi dezinfectante chimice

   Produsele biocide tip 1 şi 2 (antiseptice şi dezinfectante chimice) utilizate în unităţile sanitare trebuie să prezinte efect bactericid, fungicid, micobactericid, virulicid şi sporicidj, în funcţie de scopul utilizării.
   In vederea procurării produselor de curăţenie şi dezinfecţie pentru activitatea proprie, toate unităţile sanitare publice şi private, indiferent de subordonare, sunt’obligate să solicite avizul Comisiei Naţionale de
Produse Biocide şi rezultatele de laborator care au demonstrat eficacitatea acestora şi în baza cărora a fost emis avizul.
   Pentru dezinfectantele încadrate ca dispozitive medicale, toate unităţile sanitare publice şi private, indiferent de subordonare, trebuie să solicite atât certificatul de marcaj CE, cu încadrarea în categoria dispozitiv medical în conformitate cu Directiva 93/42/CEE a Consiliului din 14 iunie 1993 privind dispozitivele medicale, transpusă prin Hotărârea Guvernului nr. 54/2009 privind condiţiile introducerii pe piaţă a dispozitivelor medicale, cu modificările ulterioare, cât şi recomandările producătorului cu privire la eficacitatea produsului şi indicaţiile de utilizare.
   Testarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul unităţilor sanitare publice şi private, indiferent de subordonarea acestora, se realizează conform anexei nr. 2 la prezentul ordin.
   Frecvenţa efectuării testelor de autocontrol în unităţile sanitare este stabilită în Planul anual de prevenire, supraveghere şi limitare a infecţiilor asociate îngrijirilor medicale, elaborat de către serviciul/compartimentul sau medicul responsabil pentru prevenirea infecţiilor asociate asistenţei medicale şi aprobat de comitetul director al unităţii sanitare.
   Frecvenţa efectuării testelor de autocontrol în unităţile sanitare trebuie să ţină cont de:
a) zonele de risc identificate pe harta riscurilor;
b) circulaţia germenilor în unitatea sanitară;
c) rezultatele screeningului pacienţilor.
   In afara testărilor efectuate în conformitate cu planul anual de prevenire, supraveghere şi limitare a infecţiilor asociate îngrijirilor medicale, se vor efectua teste de autocontrol ori de câte ori situaţia epidemiologică o impune.
   Interpretarea rezultatelor testelor de autocontrol se realizează de către personalul serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale, în colaborare cu şeful laboratorului/compartimentului de microbiologie din cadrul laboratorului de analize clinice al unităţii sanitare sau al laboratorului extern contractat.

 

© 2019 Copyright by servicii-romania.com